Типи маніполювань

Типи маніполювань

Типи маніпулювання структуровані з використанням двофакторного методу класифікації: типу маніпулювання, який потім класифікується за критеріями, пов’язаними з тим, хто ініціював маніпулювання. 

Пряме втручання зацікавлених сторін у природній хід спортивних змагань
Зміна особистості або персональних даних спортсмена з метою впливу на природній хід або результат спортивних змагань
Вплив на природній хід або результати спортивного змагання шляхом модифікації: ігрових поверхонь, обладнання, фізіології спортсмена, спортивної споруди тощо

Вищезазначені типи маніпулювань можна далі класифікувати, використовуючи такі критерії:

А. Експлуатація управління

Б. Експлуатація влади або впливу

В. Зовнішній вплив

Г. Опортуністична дія

info_1
info_2

Subscribe to our
newsletter!

Subscribe and read every monday morning
fresh tips to organize your routine!