Термінологія

Термінологія

«Спортивне змагання» означає будь-який спортивний захід, організований відповідно до правил, встановлених спортивною організацією, зі списку, наведеного Комітетом Конвенції з виконання рішень згідно зі статтею 31.2, і визнаний міжнародною спортивною організацією, чи, за необхідності, іншою компетентною спортивною організацією.

«Спортивна організація» означає будь-яку організацію, яка курує питання спорту або одного конкретного виду спорту, та яка зазначається у списку, прийнятому Комітетом Конвенції з виконання рішень згідно зі статтею 31.2, а також, за необхідності, її континентальними і національними організаціями-членами.

«Організатор змагання» означає будь-яку спортивну організацію чи будь-яку іншу особу, незалежно від її організаційно-правової форми, яка організовує спортивні змагання.

«Ставки на спортивні змагання» означає будь-яке парі у вигляді ставок у грошовому вираженні в очікуванні виграшу у грошовому вираженні, з урахуванням майбутнього і невизначеного перебігу подій, пов’язаних зі спортивними змаганнями. Зокрема:

a) «незаконні ставки на спортивні змагання» означає будь-яку діяльність, пов’язану зі ставками на спортивні змагання, тип або оператор яких не допускається згідно із чинним законодавством місця розташування споживача;

b) «нестандартні ставки на спортивні змагання» означає будь-яку діяльність, пов’язану зі ставками на спортивні змагання, що суперечить звичайним або очікуваним моделям на ринку щодо питань, пов’язаних зі ставками на спортивні змагання, перебіг яких має незвичайний характер;

c) «підозрілі ставки на спортивні змагання» означає будь-яку діяльність, пов’язану зі ставками на спортивні змагання, яка, за наявності надійних і достовірних доказів, виявляється пов’язаною із маніпулюванням спортивними змаганнями, на які вони пропонуються.

«Учасник змагань» означає будь-яку фізичну або юридичну особу, яка належить до однієї з таких категорій:

a) «спортсмен» означає будь-яку особу або групу осіб, які беруть участь у спортивних змаганнях;

b) «допоміжний персонал спортсмена» означає будь-якого інструктора, тренера, менеджера, агента, співробітника команди, офіційного представника команди, медичний або середній медичний персонал, який працює чи лікує спортсменів, які беруть участь або готуються до спортивних змагань, і всі інші особи, які працюють зі спортсменами;

c) «офіційна особа» означає будь-яку особу, яка є власником, акціонером, членом виконавчого комітету чи штатним співробітником юридичної особи, яка організовує і сприяє спортивним змаганням, а також судді, члени журі та будь-які інші акредитовані особи. Цей термін також охоплює керівників і співробітників міжнародної спортивної організації чи, у разі необхідності, іншу компетентну спортивну організацію, яка визнає змагання.

«Внутрішня інформація» означає інформацію, яка стосується будь-якого змагання, якою володіє особа в силу її становища по відношенню до спорту або змагань, за виключенням будь-якої інформації, вже опублікованої чи загальновідомої, або легко доступної для зацікавлених представників громадськості чи наданої відповідно до правил та положень, що регулюють відповідне змагання.

Subscribe to our
newsletter!

Subscribe and read every monday morning
fresh tips to organize your routine!